Zajímavé odkazy

 

oficiální stránky KDU - ČSL

 

 

____________________________________________________________________

Mladí lidovci


Mladí lidovci, o. s., byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Svou prací se chtějí zasazovat o uchování duchovního dědictví a v duchu křesťanských zásad. Úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi a nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy. Za své poslání považují vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Mladí křesťanští demokratéMladí křesťanští demokraté jsou nezávislou mládežnickou organizací konzervativně smýšlejících mladých lidí. Hlavním cílem je trvalá obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. Těžiště činnosti spočívá ve vzdělávacích akcích a aktivní účasti na politickém životě.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Sdružení žen KDU-ČSL


Sdružení je ustaveno na základě iniciativy žen, které jsou spjaty s politikou KDU-ČSL. Je organizací nejen pro členky KDU-ČSL, ale i pro další ženy, které s politikou strany souhlasí, sympatizují a chtějí se na ní podílet a podporovat ji.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Institut politických a ekonomických studií


Institut politických a ekonomických studií je vzdělávacím a výzkumným institutem, jehož hlavním cílem je šířit myšlenky křesťanské demokracie v České republice, zprostředkovávat veřejnosti její základní východiska a seznamovat ji se specifiky tohoto myšlenkového proudu.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Evropská akademie pro demokracii


EAD neboli Evropská akademie pro demokracii je občanské sdružení se zaměřením na vzdělávací, publicistickou, kulturní a výchovnou činnost, která se svými aktivitami hlásí k podpoře demokratizačního procesu České republiky, k úsilí o její plnoprávné začlenění do evropských hospodářských, organizačních a obranných struktur.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Evropská lidová strana


Evropská lidová strana (European People's Party)je největší evropská politická strana. Jejími členy jsou především konzervativní a křesťansko-demokratické strany. Její mládežnickou organizací je Mladá evropská lidová strana. Evropská lidová strana byla formálně založena v červenci 1976 v Lucemburku.
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________

oficiální stránky m.č. Praha 6

 
Městská část Praha 6
 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 

oficiální stránky hl.m.Prahy

 
Praha.eu – portál hlavního města Prahy
______________________________________________________________________________________________________________________________

Tržiště ekosociálních produktů a služeb


Ekosociální produkty a služby se vyznačují tím, že se při jejich výrobě a poskytování stejnou měrou zohledňují sociální, ekologická a ekonomická kritéria. Řídí se především myšlenkou trvalé udržitelnosti.
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________

www.totalita.cz

 

Co možná nevíte z období komunistické totality. Dokumenty, názory, památníky, akce, řada zajímavých odkazů
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Charita

 
Charita Česká republika
Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________

projekt „Adopce na dálku“

 

 
 
 
 
 
Program Adopce na dálku® byl založen v roce 1993. Od té doby pomohl díky dárcům z celé České republiky ve vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí. Program je realizován v 6 státech ve spolupráci s místními partnerskými organizacemi. Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním, dále zdravotní péče). Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hnutí Pro život ČR

 

Hnutí Pro život ČR má za cíl obnovit vědomí neměnné důstojnosti a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí do přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany. Konkrétně se jedná o: zákaz zabíjení dětí před narozením , obnovení vědomí důstojnosti všech lidí, i nemocných a tělesně postižených , podpora přirozené rodiny . Hnutí Pro život ČR poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informace, pořádá přednášky a informační kampaně, podporuje systematické modlitební úsilí a spolupracuje na legislativních změnách.
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 

Nesoudíme.Pomáháme

 
 
...Myslela jsem, že mě má rád, ale dal mi na výběr: buď dítě nebo on.
Nevím, co mám dělat. Byt patří příteli a nevím, kam bych šla...
Jana

  • Čekáte další dítě a máte strach, jak partner zareaguje?
  • Vyhazuje vás přítel z bytu a nevíte, co s vámi bude?
  • Jste studentka a rodiče vás nutí k potratu?
  • Máte strach, co řekne zaměstnavatel?
  • Jste cizinka bez zázemí, ale chcete dát dítěti šanci?
  • Nevíte, co přesně znamenají odborné termíny a máte strach se zeptat?
  • Jste na všechno sama a uvítala byste kontakt na rodinu, která by vám pomohla
    během těhotenství, příp. i po narození dítěte?
Čekáte nečekaně dítě a cítíte se nucená k umělému potratu?
Pomůžeme vám, abyste se nemusela rozhodovat pod nátlakem.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


stránky skautské organizace

 

Chcete, aby se vaše dítě o sebe umělo postarat, mělo dostatek pohybu, naučilo se vycházet a spolupracovat s ostatními dětmi a trávilo svůj volný čas v podnětném a bezpečném prostředí? Najděte mu skautský oddíl! Svému synovi či dceři tak zajistíte nejen celoroční inspirativní program a partu kamarádů, ale například také finančně dostupný letní tábor.