KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Stručné informace z dění na Zastupitelstvu MČ Prahy 6 dne 20.2.2020
Zpět

Stručné informace z dění na Zastupitelstvu MČ Prahy 6 dne 20.2.2020

Přidáno 22. 2. 2020
Ilustrační foto
Pro začátek zmíním, že starosta se z jednání omluvil z důvodu horečky a chřipky a celý den jednání řídil místostarosta Jakub Stárek.

   Jedním z prvních diskutovaných bodů byl bod „Restrukturalizace společnosti SNEO“. Nový předseda představenstva a generální ředitel Sedláček podal informaci o změnách , které se staly po odchodu předcházejících manažerů. Podle materiálu i dalších informací se situace ve SNEO stabilizuje a panuje kritika předchozího způsobů řízení přinejmenším ve smyslu nesystémovosti řízení a neprůhledností organizačních postupů a tím také odpovědnosti za rozhodování.

 

   Důležitým bodem jednání bylo vystoupení představitelů Správy železnic s informací k tunelovému spojení Praha – letiště - Kladno. Návrhy řešení se posunuly k lepšímu ve vztahu k původnímu řešení a je dobře, že městská část, která je jenom připomínkovým místem, je podrobně informovaná a může ovlivňovat jak samotnou trasu, tak zajištění bezpečnosti a výběru co nejvhodnější trasy. Na závěr zazněl příslib o další informovanosti a jednání s radní ing.arch.Evou Smutnou.

 

   Z majetkových předkladů byla hodně diskutovaná snaha svěřit budovu školy na Bělohorské, kde je umístěna Anglo-německá obchodní akademie , se snahou získat prostory pro několik tříd základních škol z důvodu nedostatku míst v budoucích letech. Získaný souhlas Zastupitelstva P6 ještě neznamená, že se tak stane, protože o tom ještě musí rozhodnout magistrát hl.m.Prahy. Anglo- německá akademie má smlouvu na užívání budovy ještě na 2 roky.

 

   V interpelacích se řešily zejména dvě možné změny územního plánu . První byla kritizovaná snaha o změnu zeleně a sportovní plochy na zastavitelnou plochu v předpolí Hvězdy. Rada již předtím zaujala k této změně negativní stanovisko, co bylo kvitiváno místními obyvateli velice pozitivně. Druhou oblastí bylo bývalé fotbalové hřiště v Tomanově , dnes obklopené řadou domů („ La Crone“), které tam byly postaveny před několika lety a tím tuto plochu uzavřely a stala se z ní zpustlá plocha. Místostarosta Stárek doporučuje změnit tuto plochu na limitovaně zastavitelné území se závazkem investora investicí do školství.(mateřská škola…) a umožnit využití fotbalových hřišť v sousedství této plochy. Slibuje to vyjednat s vlastníkem –hl.m.Prahou. Situace bude mít ještě vývoj a jedná se s místními spolky.

 

   Moje body v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí prošly s plnou podporou, čemu jsem moc rád. Jedná se o podporu hospiců, Naděje , azylového domu K srdci klíč a příspěvek ÚVN na lékařskou pohotovostní službu.

 

   V závěru navrhoval místostarosta Stárek kontroverzní bod – návrh na odměny pro některé uvolněné a neuvolněné členy rady a zastupitelstva. Vycházel z toho, že pokud je politik aktivní a pracuje „nadstandardně“, má mít nárok na mimořádnou odměnu podobné, jak je to běžné u jiných manažerských postů. Na našem výboru KDU-ČSL jsem tuto otázku otevřel a převládal názor, který také zastávám, že i když z hlediska ocenění mimořádných aktivit je to možné, je to velmi sporné téma. Proto jsem v radě při projednávání tento návrh nepodpořil a stejně tak jsme se domluvili na klubu před zastupitelstvem. Jednání zastupitelstva z velké části „splnilo očekávání“ a z lavic opozice se napřed linula vlna někdy až nechutné kritiky na hlavu navrhovatelů, ale nakonec se za některé výroky omluvili (pirát Lejčko) a i opozice se přidala k tomu, aby se vymyslel systém , podle kterého se může podobně jako u jiných vedoucích pracovníků schválit zastupitelstvem odměna. I když jsem skeptický k tomu, že se dá v politicky polarizovaném seskupení objektivně odměňovat a nevyužít přitom možnost dehonestovat radní, pokládám tuto debatu za důležitou, protože ukázala limity podobných návrhů a postoje k tomuto citlivému tématu.

  Na závěr musím konstatovat, že přes vyhrocené a nekorektní příspěvky udržel Jakub Stárek při řízení nervy a emoce na uzdě, co nakonec přispělo k smířlivému závěru i relativně klidnému průběhu celého jednání zastupitelstva.

 

 

Marián Hošek