Výbor 2. MO

Ve 2. MO jsou sdruženi členové převážně z oblasti Dejvic, Bubenče, Vokovic, Veleslavína, Hanspaulky a Suchdola.

Ing. Marcela Grecová
členka výboru MO
MUDr. Marián Hošek
člen výboru MO

Výbor byl zvolen 14. 1. 2019.