Výbor 1. MO

V 1. MO jsou sdruženi členové zejména z oblasti Břevnova, Střešovic, Petřin, Dědiny a Ruzyně.

Mgr. Jan Bartůšek
předseda MO
Mgr. Patrik Košický
místopředseda MO
Mgr. Marie Dvorná
členka výboru MO
Výbor byl zvolen 21. 1. 2019